SPECIAAL ONDERWIJS

Filmpje Vlees

klik hier of op het icoon

Klik voor filmpje Vlees

Filmpje Ananas

klik hier of op het icoon

Klik voor filmpje Ananas

Filmpje Boemerang

klik hier of op het icoon

Klik voor filmpje Boemerang

Vlees, Ananas en Boemerang

Robert heeft drie voorstellingen die zowel geschikt zijn voor de bovenbouw van het basisonderwijs als (aangepast) voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Vanwege het karakter van de voorstellingen — cabaret, met veel mimiek, niet te moeilijke grappen en een duidelijke articulatie — zijn deze voorstellingen ook zeer geschikt gebleken voor het speciaal onderwijs.
Robert heeft ondertussen tientallen malen gespeeld voor diverse groepen van het speciaal onderwijs, en altijd met erg veel plezier.

tijdsduur

De voorstellingen hebben een lengte van ongeveer 45 minuten.

prijzen speciaal onderwijs

Vanwege het vaak kleinschalige karakter van de voorstellingen op een zelfstandig vso/pro/lwoo met een gering leerlingenaantal, gecombineerd met de goede ervaringen die wij hebben op deze scholen, hebben wij besloten de voorstellingen op deze vormen van onderwijs voor een aangepaste prijs aan te bieden.

gratis voorstelling

Er wordt flink bezuinigd op onderwijs, én op cultuur. Een goed moment om als theatergroep en school de handen ineen te slaan!
Omdat scholen over het algemeen zeer enthousiast zijn over onze voorstellingen, willen wij de scholen die ons bij andere scholen aanbevelen graag belonen. Voor elke aanbeveling die resulteert in een boeking op een andere school, ontvangt u van ons een sticker die recht geeft op een korting van 10%. Zo kunt u korting op een volgende boeking sparen, die in principe kan oplopen tot 100%, en dat is een GRATIS VOORSTELLING!

Lerarenquark

Lerarenquark is een voorstelling voor personeel in het onderwijs, over personeel in het onderwijs. Lerarenquark kan worden gespeeld met een lengte variërend van 20 tot 80 minuten.

cultuurkaart

Alle voorstellingen kunnen als collectieve activiteit geheel of gedeeltelijk worden betaald via het centrale budget van de cultuurkaart. Klik voor meer informatie op het logo van de cultuurkaart.

maximaal aantal voorstellingen

Het maximum aantal voorstellingen op dezelfde dag is vier. Twee voorstellingen vlak achter elkaar is geen probleem, tussen een tweede en een derde voorstelling moet een pauze worden ingebouwd van minimaal 30 minuten.
Het is ook mogelijk om verschillende voorstellingen te spelen op dezelfde dag, met inachtneming van een pauze van minimaal 45 minuten tussen deze voorstellingen in, voor de decorwisseling en het ombouwen van licht/geluid.

publiciteitsmateriaal en lesbrieven

Van alle voorstellingen worden bij elke boeking kosteloos posters verstrekt. Ook zijn er lessenseries beschikbaar, die aansluiten bij de thema's van de voorstellingen:

« terug naar "informatie"