De CJP-cultuurkaart

Centrale betalingen via de cultuurkaart: gemakkelijk en snel!
Kapstok Produkties is acceptant van de cultuurkaart. Dat betekent dat betalingen geheel of gedeeltelijk kunnen worden voldaan via het budget van de cultuurkaart.
Via CJP/Ministerie van Onderwijs ontvangt een deel van de middelbare scholen jaarlijks een cultuurbudget en bijbehorende cultuurkaarten. Scholen maken tegenwoordig zelf de keuze zich al dan niet te committeren aan de cultuurkaart. Door zich aan te sluiten bij CJP kan elke school die een bedrag per leerling beschikbaar stelt een additioneel bedrag per leerling ontvangen op het totale cultuurkaartbudget.
De school kan zelf bepalen welk deel van het beschikbare budget aan de leerlingen wordt verstrekt voor individuele bestedingen en welk deel wordt gereserveerd voor collectieve activiteiten, zoals het centraal inkopen van voorstellingen. Meer informatie over de cultuurkaart is te vinden op www.cjp.nl.

Opbouwen van een tegoed
Het volledige saldo van de cultuurkaart is een jaar geldig. Dat betekent dat een resterend tegoed aan het eind van het jaar niet kan worden meegenomen naar het volgende jaar. Dreigt er bij uw school een restant van het saldo ongebruikt te verlopen, en had u reeds plannen in de toekomst van onze diensten gebruik te maken, dan bieden wij u de mogelijkheid bij ons een tegoed op te bouwen. U geeft ons de hoogte van het restantbedrag door, en net als bij betalingen na een voorstelling wordt u door ons verzocht een overmaking te accorderen. Hierop ontvangt u van ons een tegoedbewijs. Op elk gewenst moment in de toekomst kunt u het tegoedbewijs weer verzilveren bij een nieuwe boeking. De bedragen van het tegoed worden dan verrekend met de factuur van de nieuwe boeking. Op deze wijze gaat er nooit een restsaldo ongebruikt verloren.

Robert Brouwer in de top 3 van CJP
Elk jaar maakt CJP de balans op van de cultuurkaartbestedingen. Jarenlang eindigde Robert in de top 3. Uit een artikel in de CJP-Magazine:

VOORSTELLINGEN MET MTV-SNELHEID

“Het grote voordeel is dat ik cabaret maak”, vertelt Robert Brouwer van Kapstok Producties. Hij speelt jaarlijks zo’n tweehonderd cabaretvoorstellingen door heel Nederland en België. Vaak verloopt de eerste kennismaking van leerlingen met podiumkunsten via hem. “Daarna bouwen veel scholen het op door scholieren met toneel te laten kennismaken. Ik ben het zelf helemaal eens met deze aanpak. Je moet jongeren niet meteen afschrikken met ingewikkelde voorstellingen. Ik maak mijn voorstellingen op maat, met de snelheid van MTV. Om de tien seconden zorg ik dat ze iets anders zien. Dat werkt echt. Ook heb ik andere trucjes ontwikkeld. Zo begin ik pas na vijf minuten met het ‘verhaal’, waardoor ik de aandacht van iedereen heb. Als na veertig minuten de concentratie verslapt, doe ik standaard een liedje of iets fysieks, waardoor ze even kunnen bijtanken.”